ร่วมยินดีกับนักเรียนจุฑารัตน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

cong11