รับสมัครนักเรียน “จุฑารัตน์พาขึ้นฝั่ง”

โครงการ… “จุฑารัตน์พาขึ้นฝั่ง” รับสมัคร… ผู้ที่พลัดตกจากเรือจ้างและผู้ที่ขึ้นเรือจ้างไม่ทัน โดยเปิดรับสมัคร… วันที่ 30 มีนาคม-8 เมษายน 2559