ติดต่อโรงเรียน

(ที่อยู่)
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา
เลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ถ.เลียบคลอง 9
ต.บึงบอน อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี
โทร. (02) 150-7110
(081) 913-0483

info@jutarat.ac.th