กิจกรรมล่าสุด

บัณฑิตน้อย 2565

จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เตรียมพร้อมรับเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563

ทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดทั้งโรงเรียน

วันตรุษจีน ปี 2563

จัดขึ้นในวันที่ 23 มค. 2563

ดูเพิ่มเติม

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถม-มัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6