กิจกรรม/ข่าว/ประกาศ

เตรียมพร้อมรับเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. 2563

ทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดทั้งโรงเรียน

วันตรุษจีน ปี 2563

จัดขึ้นในวันที่ 23 มค. 2563

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

จัดขึ้นในวันที่ 10 มค. 2563

ข่าวทั้งหมด

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถม-มัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6